Kalenderblock Bloom Månadsöversikt - rosa

169kr

Kalenderblock Bloom Månadsöversikt - rosa
Kalenderblock Classic Månadsöversikt - beige

Odaterat kalenderblock med översikt över en månad eller en vecka per blad, beroende på hur du väljer att använda den. Här är några olika förslag på hur du kan använda kalenderblocket:

För månadsöversikt:
Låt varje rad motsvara en ny vecka. Skriv veckonummer i vänstra ytterspalten och skriv sen in månadens viktigaste händelser på respektive dag för en snabb överblick.

För veckoöversikt för hela familjen:
Skriv in familjemedlemmarnas namn i vänstra ytterspalten och notera respektive persons viktiga händelser på rätt veckodag. Bättre överblick över familjens samlade aktiviteter är svår att få!

För veckoöversikt med tidtabell:
Du kan också använda vänstra ytterspalten för att ange ex. tidsintervaller och sedan fylla i veckoöversikten som ett dagsschema.

Limbundet kalenderblock
Storlek: A4 - 297 mm x 210 mm
Antal blad: 55 per block
Papper: 100g
Färg: Rosa

Liknande produkter

Up